language:

聯繫詳情
國家: 台灣
城市: Taichung City 403
地址: 1F., No.137, Sec. 1, Huamei W. St., West Dist.
電話: +886-4-23142452
傳真: +886-4-23179234
Click here to send inquiry

首頁 » 產品目錄 » TaoYa Hotel & Restaurant Supplies

日本餐具
TaoYa Hotel & Restaurant Supplies
產品目錄 » 日本餐具
合計 8 產品類別 日本餐具
展示: 30 項目

 • 日本托盤
  日本托盤
  托盤 型號和大小 A9-75-A 托盤(PS) 225 *201毫米 A9-72-A 托盤(PS) 325 *290毫米 360 *320毫米 410 *370毫米 A9-72-B A9-72-C A8-670F 托盤(ABS) 329 *241毫米 360 *203毫米 390 *285毫 ...
 • Click here to send inquiry
  2016-12-02 10:06:07
 • 籃集裝箱
  籃集裝箱
  手提籃集裝箱 型號和大小 JS-005A 手提籃容器 210 * 180 *205毫米 JS-005 SJ-103A 手提籃容器 175 * 175 *35毫米 210 * 210 *40毫米 SJ-103B JS-003A 手提籃容器 225 * 126 *165毫米 JS-003B ...
 • Click here to send inquiry
  2016-12-01 06:31:12
 • 日式餐具
  日式餐具
  竹狀容器 型號和大小 E-19 竹節狀容器 Φ117*78毫米 E-19-A E-25 竹節狀容器 244 * 164 *37毫米 E-10 竹節狀容器 130 * 115 *137毫米 E-10-C E-06 竹節狀容器 220 * 165 *26毫米 ...
 • Click here to send inquiry
  2016-12-01 06:31:02
 • 鰻魚盒
  鰻魚盒
  鰻魚飯箱 型號和大小 L-1330A 鰻魚飯箱 174 * 144 *79毫米 B7-15 鰻魚飯箱 167 * 143 *78毫米 B7-15B 鰻魚飯箱 B7-16A 鰻魚飯箱 B7-16 鰻魚飯箱 B7-15A 鰻魚飯箱 描述: 材料:ABS 用法:鰻魚飯 ...
 • Click here to send inquiry
  2016-12-01 06:30:38
 • 壽司船
  壽司船
  型號和大小 08D-L 壽司船 310 * 135 *50毫米 09D-L 405 * 178 *60毫米 10D-L 545 * 230 *68毫米 08D 壽司船 310 * 135 *50毫米 09D 405 * 178 *60毫米 10D 545 * 230 *6 ...
 • Click here to send inquiry
  2016-12-01 06:30:19
 • 壽司桶
  壽司桶
  型號和大小 SL-150-B的 壽司桶 235 * 235 *53毫米 270 * 270 *63毫米 300 * 300 *70毫米 326 * 326 *75毫米 350 * 350 *65毫米 SL-150 SL-160-C 壽司桶 203 * 203 *48毫米 228 * 228 *50毫米 254 * 25 ...
 • Click here to send inquiry
  2016-12-01 06:30:27
 • 便當盒
  便當盒
  型號和大小 A9-38 便當盒(PP) 270 *210毫米 A9-62B 便當盒(PP) 310 *248毫米 A9-62 便當盒(PP) A9-38B 便當盒(ABS) 270 *210毫米 A9-38C 便當盒(ABS) A9-38D 便當盒(ABS) 描 ...
 • Click here to send inquiry
  2016-12-01 06:30:45
 • 漆器碗
  漆器碗
  型號和大小 S12-58-5 漆器碗 Φ118*105毫米 S12-58-6 S12-58-7 S12-58-8 S12-58-9 漆器碗 Φ122*98毫米 S12-58-10 S12-58-11 S12-58-12 S12-58-13 漆器碗 Φ115*8 ...
 • Click here to send inquiry
  2016-12-01 06:30:09
1