language:

聯繫詳情
國家: 台灣
城市: Taiwan(R.O.C)
地址: New Taipei City 236
電話: +886-02-00000000
傳真: +886-02-00000000
Click here to send inquiry

首頁 » 產品目錄 » www.international-rectifiers.com

高效率整流器
www.international-rectifiers.com
產品目錄 » 高效率整流器
合計 12 產品類別 高效率整流器
展示: 30 項目

 • 肖特基整流橋
  肖特基整流橋
  ●產品特點: 伏:20V〜1000V 放大器:1A,1.5A TRR: ●SOD-323封裝 零件號: FM120-N,FM130-N,FM140-N,FM160-N,FM180-N,FM1100-N SL12-N,SL14-N,SL24-N ●SOD-323S包裝 零件號: SL12-NS,SL14-NS FM120-NS,FM130-NS,FM140-NS 我們設在台灣和 ...
 • Click here to send inquiry
  2016-03-02 03:16:08
 • 壘整流器
  壘整流器
  ●產品特點: 伏:20V〜200V 安培:0.5〜3A TRR: ●SOD-123封裝 零件號: FM0520-M,FM0540-M,FM0560-M,FM05100-M FM1100-M,FM1150-M,FM1200-M,FM140-M,FM160-M FM2100-M,FM2150-M,FM2200-M,FM240-M,FM260-M KLFM120-M,KLFM140-M,LFM ...
 • Click here to send inquiry
  2016-03-02 03:15:32
 • 肖特基整流二極管
  肖特基整流二極管
  ●產品特點: 伏:20V〜200V 放大器:3A,5A,10A TRR: ●SMC封裝 零件號: SL32,SL34,FM5820,FM5822,FM3100,FM3150,FM3200 FM340,FM360,FM540,FM560,FM5100,FM5150,FM5200 ●SMC-T3包裝 零件號: FM560-T3、FM5100-T3、FM5150-T3、FM5200-T3 ...
 • Click here to send inquiry
  2016-03-02 03:15:03
 • 肖特基整流電源
  肖特基整流電源
  ●產品特點: 伏:20V〜200V 放大器:2A,3A,5A TRR: ●SMB-S PACKAGE 零件號: LFM240-BS、FM240-BS、FM260-BS、FM2100-BS、FM2150-BS、FM2200-BS、SL32-BS、FM340-BS、SL34-BS、FM360-BS、FM3100-BS、FM3150-BS、FM3200-BS、FM540-BS、FM560-BS ...
 • Click here to send inquiry
  2016-03-02 03:14:52
 • 肖特基整流器
  肖特基整流器
  ●產品特點: 伏:20V〜200V 放大器:1A〜3A TRR: ●SMA封裝 零件號: FM1100,FM1150,FM1200,FM140,FM160 FM2100,FM2150,FM2200,FM240,FM260 FM3100-A,FM3150-A,FM3200-A,FM340-A,FM360-A FM5817,FM5819,FM5820-A,FM5822-A KLFM120,K ...
 • Click here to send inquiry
  2016-03-02 03:14:39
 • 肖特基整流器
  肖特基整流器
  ●產品特點: 伏:20V〜200V 放大器:5A,8A,10A,15A,16A,20A,30A TRR: ●ITO-220AB封裝 零件號: SB1020FCT,SB1040FCT,SB1045FCT,SB1060FCT,SB10100FCT,SB10150FCT,SB10200FCT SB1620FCT,SB1640FCT,SB1645FCT,SB1660FCT,SB16100FCT, ...
 • Click here to send inquiry
  2016-03-02 03:14:27
 • 功率肖特基整流器
  功率肖特基整流器
  ●產品特點: 伏:20V〜200V 放大器:5A,6A,8A,10A,16A,20A,30A TRR: ●DPAK封裝 零件號: SKFM520Y-D,SKFM540Y-D,SKFM545Y-D,SKFM560Y-D,SKFM5100Y-D,SKFM5150Y-D,SKFM5200Y-D SKFM620C-D,SKFM640C-D,SKFM645C-D,SKFM660C-D,SKFM61 ...
 • Click here to send inquiry
  2016-03-02 03:14:15
 • 高壓整流
  高壓整流
  ●產品特點: 伏:50V〜600V 放大器:1A TRR:為35ns ●SOD-123封裝 零件號: EGFM101-M,EGFM102-M,EGFM103-M,EGFM104-M,EGFM105-M FEGFM105-M ●SOD-123H1 PACKAGE 零件號: EGFM101-MH1,EGFM102-MH1,EGFM103-MH1,EGFM104-MH1,EGFM105- ...
 • Click here to send inquiry
  2016-03-02 03:13:53
 • 橋整流二極管
  橋整流二極管
  ●產品特點: 伏:50V〜600V 放大器:3A,5A TRR:為35ns ●SMC封裝 零件號: EGFM301,EGFM302,EGFM303,EGFM304,EGFM305 FEGFM305 最好的質量和競爭力的價格。 物質運輸:TS16949及ISO9001&ISO14001 RoHS認證。 優良的售前和售後服務。 全新原裝。 更快的交貨時間。 商品庫存。 根據您的應用需求 ...
 • Click here to send inquiry
  2016-03-02 03:13:42
 • 大功率整流器
  大功率整流器
  ●產品特點: 伏:50V〜600V 放大器:3A TRR:為35ns ●SMB-S PACKAGE 零件號: EGFM201-BS,EGFM202-BS,EGFM203-BS,EGFM204-BS,EGFM205-BS EGFM301-BS,EGFM302-BS,EGFM303-BS,EGFM304-B​​S,EGFM305-BS FEGFM205-BS,FEGFM305-BS 應 ...
 • Click here to send inquiry
  2016-03-02 03:13:29
 • 電源整流器
  電源整流器
  ●產品特點: 伏:50V〜600V 放大器:1A〜2A TRR:為25ns〜35ns的 ●SMA封裝 零件號: EGFM101,EGFM102,EGFM103,EGFM104,EGFM105 EGFM201,EGFM202,EGFM203,EGFM204,EGFM205 FEGFM105 ●SMA-S PACKAGE 零件號: EGFM101-S,EGFM102-S EGFM103 ...
 • Click here to send inquiry
  2016-03-02 03:13:16
 • 電源整流器
  電源整流器
  ●產品特點: 伏:50V〜600V 放大器:5A,8A,10A,15A,16A TRR:為35ns ●ITO-220AB封裝 零件號: EF1005FCT,EF1010FCT,EF1020FCT,EF1040FCT,EF1060FCT EF1605FCT,EF1610FCT,EF1620FCT,EF1640FCT,EF1660FCT ●ITO-220AC封裝 零件號: EF5A05 ...
 • Click here to send inquiry
  2016-03-02 03:13:04
1